OM MIG

Jag är målerikonservator, verksam i Stockholm och intilliggande orter, med stor ateljé (242 kvm, 10 meter takhöjd) i Enskede. Ateljén delas med förgyllare Jonny Hammar, http://www.jonnyhammar.se

Utbildad målerikonservator vid Institutionen för Kulturvård på Göteborgs Universitet, examen 2010.

Har arbetat som målerikonservator i snart 10 år, både med stafflimåleri (tavlor) och arkitekturbundet måleri (inomhus, tak, väggar, i kyrkor mm).

Besök min profil på:


Instagram_Icon
linked-in.png  

Medlem i NKF-S (Nordiska Konservatorsförbundet – Sverige)

Medlem i ICOM (International Council of Museums)

Ansluten till articheck

Medlem i Ikonsällskapet