LILLA ORDLISTAN

Renovera tavla, restaurera tavla eller konservera tavla?

När man konserverar en tavla, gör man det som krävs för att den ska bevaras i befintligt skick. Man åtgärdar alltså sådant som kan medföra att tavlans liv förkortas, såsom revor, ytsmuts mm.

Att restaurera innebär att återställa något till ursprungsskick, dvs till hur det var från början. Att renovera innebär att göra något som nytt igen.

Vi vill ju att det ska synas att en tavla har levt, därför är konservering den rätta termen i det här avseendet.

Fernissa

En fernissa är ett slags ytskydd som är vanligt förekommande på tavlor. Den stryks på av konstnären efter det att färgen på tavlan torkat och skyddar måleriet mot UV-strålar, smuts, luftföroreningar mm. I takt med att fernissan tar emot skadliga partiklar, bryts den ner och gulnar. Därför bör fernissan bytas ungefär vart 40e år för att avlägsna den gulnade ytan och ge måleriet dess ursprungliga kulörer åter.

Inte alla tavlor är fernissade. En tavla där konstnärens intention varit att den skulle förbli ofernissad, ska också fortsätta vara ofernissad.

Dubblering

Förr var det vanligt vid konservering av tavlor att man limmade duken mot ett annat underlag, t.ex. en annan duk, en pannå eller kartong, för att ge duken ett mer stabilt underlag. Detta kallas dubblering. Auktionshus och antikvarier kallar det ibland att en tavla blivit uppfordrad.

Numera vet vi att dubblering av tavlor har medfört en del problematik och därför dubbleras tavlor sällan idag. De tavlor som en gång blivit dubblerade, får för det mesta ändå förbli så eftersom det medför stora risker för måleriet att avlägsna dubbleringen.

Laga hål / laga reva

Det går alldeles utmärkt att laga hål eller revor som uppstått i en tavla.

Förr lagades hål och revor med lappar som limmades på baksidan av duken. Under mer modern tid har revor även sytts igen.

Idag är den vanligaste metoden för att laga revor, att lägga tillbaka trådarna på plats med hjälp av trådbryggor och lim.